Beograd - Društvo - B92 Lokal

Gradi se kula i novi objekti: U planu rekonstrukcija Instituta za biološka istraživanja u Beogradu

Vlada Srbije utvrdila je javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje novih objekata i rekonstrukcije, dogradnje i nadgradnje postojećeg objekta Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.

Izvor: eKapija/A.K. Beograd
Podeli
Ilustracija/Foto: SJ Travel Photo and Video/Shutterstock
Ilustracija/Foto: SJ Travel Photo and Video/Shutterstock

Prema Planu detaljne regulacije iz 2009. godine, koji se odnosni na prostor između Bulevara despota Stefana i ulica Mitropolita Petra, Dragoslava Srejovića (Partizanski put) i Mije Kovačevića, sa denivelisanom raskrsnicom Pančevački most, planirana je rekonstrukcija, dogradnja, nadgradnja postojećih i izgradnja novih javnih objekata u obuhvaćenom području, prenosi eKapija.

Za kompleks Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković - P+2+Ps (P+3) formirana je javna građevinska parcela J1. Planiraju se novi sadržaji: radni prostor, laboratorije, staklenici za biljke i drugi kompatibilni sadržaji u okviru definisanih urbanističkih parametara. Kolski pristup kompleksu ostvaruje se iz ulice Dragoslava Srejovića (Partizanski put).

Planom je tada predviđeno da se broj radnih jedinica sa 65 poveća na 85, a broj zaposlenih sa 200 na 250. Orijentaciono BRGP se povećava sa 5.000 metara kvadratnih na 9.600 metara kvadratnih.

Navedeno je da se, pored opštih uslova za javne objekte, moraju poštovati i sledeće uslovljenosti:

- u slučaju nadgradnje postojećeg objekta, poštovati opšte pravilo za povučeni sprat uz mogućnost da se, zbog male širine oba trakta objekta, povučeni sprat ne mora povući od gabarita objekta duž obe strane trakta već samo
duž jedne.

- Dozvoljena je izgradnja novog objekta ili dela objekta u vidu vertikalnog repera - kule, koju treba pozicionirati u delu kompleksa prema Bulevaru despota Stefana. Ukupna horizontalna projekcija kule ne sme biti veća od trećine površine horizontalne projekcije postojećeg objekta.

- Dozvoljeno je formiranje "tople veze" (pasarele, hodnici) u svim nivoima (etažama) objekta za vezu postojećeg sa planiranim objektima i pri tome voditi računa o minimalnim uslovima osvetljenja korisnih prostorija.

- Smeštajni objekti, kavezi i ograđeni prostori za životinje koje se koriste u naučno-istraživačke svrhe moraju biti u okviru zadatih građevinskih linija.

Radovi na postojećem objektu i pri izgradnji novih objekata ne smeju ugroziti korišćenje predmetnog i susednih objekata, stabilnost objekta na kome se izvode radovi, kao ni susednih objekata, sa aspekta geotehničkih, geoloških i seizmičkih karakteristika tla i statićkih i konstruktivnih karakteristika objekta, u svemu prema propisima za izgradnju objekata, naveden je.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.