B92 impresum

Radiodifuzno preduzeće B92 DOO, Ikarbus 3 Nova br. 19, Beograd (Zemun), 11080 Zemun, Srbija.

  • Tamara Velkovski, Direktor portala B92
  • Darinka Kovačević, Direktor prodaje
  • Miloš Vlahović, Direktor za razvoj digitalnog sadržaja
  • Marko Ljubojević, Glavni i odgovorni urednik

Izvršavanje obaveza koje B92 ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Registracioni broj medija B92 NET (IN000022)