Fokus -

Država pokriva i više od pola troška: Kako se prijaviti za subvencije za zamenu stolarije

Ako planirate da zamenite stolariju, postavite izolaciju u zidove, zamenite peć ili kotao, ili ugradite solarni panel - već od sada se možete prijaviti za državne subvencije.

Izvor: B92.net / M.V.
Podeli
Foto, ilustracija: Shutterstock/zlikovec
Foto, ilustracija: Shutterstock/zlikovec

Ministarstvo rudarstva i energetike početkom septembra raspisalo je konkurs za zamenu stolarije gde će građani imati priliku da konkurišu za subvencije koje će pokiriti i do 65 odsto vrednosti stolarije koju ugrađuju, a prijave će biti moguće tokom cele godine. Do sada je bila praksa da se odobrava do 50 odsto, dok ostalih 50 odsto, po pola, obezbeđuju lokalne samouprave i Ministarstvo.

Još jedna od novina je da po prvi put može da se konkuriše za više mera, ne samo za pojedinačne.

Subvencije za povećanje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima biće dostupne građanima u 131 lokalnoj samoupravi.

Kako navodi Ministarstvo, ukupna vrednost opredeljenih bespovratnih sredstava za građane iznosi 1,79 milijardi dinara, od čega je 978,3 miliona dinara ili 55 odsto obezbedilo Ministarstvo, a 813,8 miliona dinara jedinice lokalne samouprave, odnosno 45 odsto.

Subvencije za zamenu stolarije 2023.

Kao što smo pomenuli, ove godine građani će moći da konkurišu za više mera, a ne samo za pojedinačne.

Za pojedinačnu meru, nivo subvencija će iznositi do 50 odsto, a ukoliko se građani prijave za više različitih mera - procenat će biti viši.

Dakle, ako se neko prijavi za zamenu stolarije i izolaciju, tada im država pokriva polovinu troška. Ukoliko se uz to ugrade solarni paneli ili kolektori, subvencije će iznositi do 65 odsto, potvrdila je nedavno Maja Vukadinović, pomoćnica za energetsku efikasnost u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Šta ćete sve moći da zamenite upola cene?

Foto, ilustracija: Shutterstock/brizmaker
Foto, ilustracija: Shutterstock/brizmaker

Stolarija je samo jedna od opcija. Građani mogu da dobiju subvencije i za izolaciju krovova i zidova, ugradnju efikasnijih kotlova, solarnih kolektora, solarnih panela i toplotnih pumpi. Uredba o unapređenju energetske efikasnosti predviđa više stavki.

Subvencije za termičku izolaciju

Uredba predviđa unapređenje termičkog omotača zgrade u koji spada postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru.

Prijavni obrazac koji je Ministarstvo energetike objavilo za jedinice lokalne samouprave takođe navodi i postavljanje termičke izolacije od kamene vune na spoljne zidove zgrade debljine 10 centimetara i postavljanje termičke izolacije od kamene vune na spoljašnje zidove debljine 12 centimetara i više.

Subvencije za prozore i vrata

Foto, ilustracija: Shutterstock/SpeedKingz
Foto, ilustracija: Shutterstock/SpeedKingz

Pod unapređenjem termičkog omotača zgrade, Uredba podrazumeva i zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata.

Takođe je obuhvaćena ugradnja opreme za osenčenje prozora i zgrade.

Možete da zamenite kotao, ugradite toplotnu pumpu…

Sledeća moguća namena je unapređenje termotehničkih sistema u zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

(1) zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom,

(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,

(3) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,

(4) ugradnje termostatskih ventila na svim grejnim telima,

(5) ugradnje uređaja za merenje predate količine toplote svim pojedinačnim potrošačima,

(6) ugradnje toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),

(7) ugradnje opreme za daljinsku kontrolu i automatsku regulaciju rada termotehničkih sistema,

(8) zamene postojećih i ugradnjom novih efikasnih sistema za klimatizaciju,

(9) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote,

(10) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode;

Subvencije za solarne panele i solarne kolektore

Foto, ilustracija: Shutterstock/tsyklon
Foto, ilustracija: Shutterstock/tsyklon

Kao što smo već pomenuli, građani mogu dobiti subvencije i za ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode i solarnih panela.

Ugradnja solarnih panela obuhvata i ugradnju dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije kao i izradu neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

Troškovi koje subvencije za energetsku efikasnost ne pokrivaju

Međutim, postoje i određeni troškovi koji ove subvencije ne pokrivaju. Ne prihvataju se troškovi radova i nabavke materijala koji nastaju pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansitanje projekata energetske efikasnosti.

Takođe, subvencije ne pokrivaju troškove u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.

Uz to, nisu pokriveni ni troškovi za nabavku opreme koju podnosilac zahteva sam proizvodi kao i za usluge koje sam izvršava.

Ko ima pravo na subvencije za zamenu stolarije

Foto, ilustracija: Shutterstock/pavodam
Foto, ilustracija: Shutterstock/pavodam

Za subvencije mogu da konkurišu svi građani, bez obzira na to da li žive u kućama ili stanovima. Takođe je potrebno da objekat bude nastanjen, da nije reč o vikendicama.

Dakle, da biste mogli da učestvujete na konkursu prvi uslov koji morate da ispunite je da budete vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući ili stanu za koju podnosite prijavu.

Takođe, morate da posedujete jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

- Prepis lista nepokretnosti (da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, da je objekat preuzet iz zemljišnje knjige, upisan po zakonu o zakonjenju ili objekat ima upotrebnu dozvolu)

- Upotrebnu dozvolu (ako nije sprovedeno u katastru)

- Rešenje o ozakonjenju (ako nije sprovedeno u katastru)

Ipak, ne može baš svako da se prijavi...

Nećete moći da računate na ove subvencije ukoliko ne živite u stanu ili kući za koji želite da podnesete zahtev.

Uz to, pravo na subvencije za zamenu stolarije i energetsku efikasnost nemaju vlasnici nekretnina koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Grada za slične aktivnosti, kao i vlasnici stambenih objekata koji su tokom prethodne dve godine nakon dostavljanja rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja.

Potrebna dokumentacija

Sva dokumentacija predaje se u lokalnu samoupravu.

Podnosioci prijave treba da budu vlasnici objekta, a ukoliko nisu vlasnici, treba da dobiju pisanu saglasnost vlasnika. Potrebno je dostaviti i račun za struju za prethodni mesec u kojem se vidi da je potrošnja struje bila najmanje 30 kilovata.

Ukoliko ste vlasnik kuće ili stana, potrebno vam je:

● Fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta podnosioca zahteva;

● Fotokopije ličnih karata, odnosno, zdravstvene knjižice ili izvod iz knjige rođenih (za maloletna lica);

● Potpisan i popunjen prijavni obrazac za sufinansiranje energetske efikasnosti, prilog o stanju stanova i porodičnih kuća i izjave (ovi formulari će biti dostupni na sajtu lokalne samouprave i Ministarstva energetike);

● Predračun sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom koju građanin dobija od jednog od izvođača radova sa liste koju će opština objaviti, a koju građanin izabere sa liste;

● Kopija rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu (da bi se utvrdila tačna površina) odnosno fotokopija kupoprodajnog ugovora ukoliko je kupoprodaja izvršena u prethodnih godinu dana;

● Fotokopija računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za prethodni mesec (u odnosu na mesec konkurisanja). Potrebno je da je račun za struju za taj mesec iznosio najmanje 30 kilovata;

● Ukoliko se objekat vodi kao spomenik kulture, dostaviti saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada;

● Fotokopija Rešenja o odobrenju za priključenje, fotokopiju ugovora o priključenju na distributivnu gasnu mrežu, ili fotokopiju poslednjeg računa za gas (samo za meru zamene kotla);

Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

● Prepis lista nepokretnosti

● Upotrebna dozvola

● Da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, ili da je objekat preuzet iz zemljišne knjige

● Rešenje o ozakonjenju

Za stambene zgrade je dodatno potrebno dostaviti i (ako se menjaju kotlovi ili traži izolacija zgrade):

● Potvrda o registraciji skupštine stanara

● Saglasnost stambene zajednice

Kako se prijaviti za subvencije za zamenu stolarije, izolaciju, solarne panele

Foto, ilustracija: Shutterstock/ronstik
Foto, ilustracija: Shutterstock/ronstik

Kako biste se prijavili, potrebno je da pratite zvaničnu stranicu lokalne samouprave u kojoj živite jer će svaka blagovremeno da objavljuje pozive.

Nakon što navedenu dokumentaciju predate lokalnoj samoupravi, stručna komisija će izaći teren. Potrebno je da komisiji tada date na uvid građevinski projekat objekta, ukoliko on postoji.

Nakon procene komisije objavljuje se rang lista na osnovu bodovanja koje određuje opština, posle koje će moći da se počne sa finansiranjem odobrenih radova.

Dokle traju prijave za zamenu stolarije?

Kao što smo već pomenuli, prijave za ove subvencije će biti moguće tokom cele godine. To je jedna od novina u odnosu na prethodne godine.

"Nema roka za podnošenje prijava. Konkurs će biti otvoren tokom cele godine jer nam je iskustvo tokom prethodnih godina kada je sve bilo ograničeno rokom pokazalo da su neki građani bili u nemogućnosti da se prijave i ovo je naš odgovor na taj izazov", potvrdila je pomoćnica za energetsku efikasnost u Ministarstvu rudarstva i energetike Maja Vukadinović.

Koje opštine su dobile subvencije za energetsku efikasnost?

Pročitajte još:

Nova stolarija na 126 kuća

Ove godine, subvencije će biti dostupne građanima u 131 lokalnoj samoupravi. Najviše sredstava dobili su opština Zemun i gradovi Niš i Kragujevac - 30 miliona dinara.

Što se tiče beogradskih opština, u program nisu ušle samo tri – Novi Beograd, Čukarica i Savski venac.

Kompletan spisak lokalnih samouprava i dodeljenih sredstava možete pogledati ovde.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.