Zrenjanin - Servisne informacije - B92 Lokal

Produžen rok za podnošenje prijava za energetski vaučer

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv za izbor korisnika za utvrđivanje prava na subvenciju – energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva sa teritorije Grada Zrenjanina produžen je za sedam dana i zainteresovani, umesto prvobitno najavljenog 22. novembra, mogu konkurisati do 29. novembra ove godine.

Izvor: B92.net Zrenjanin
Podeli
Editorial credit: Aleksandar Blanusa / Shutterstock.com
Editorial credit: Aleksandar Blanusa / Shutterstock.com

Energetskim vaučerom smatra se subvencija za utrošenu električnu energiju, gas, isporučenu toplotnu energiju putem sistema daljinskog grejanja, a vrednost subvencije – energetskog vaučera je 15.000 dinara, navodi se na sajtu Grada Zrenjanina.

Kako je u Javnom pozivu koji je raspisao gradonačelnik Simo Salapura naznačeno, Grad će prenos sredstava vršiti isključivo snabdevačima eneregenata (struja, gas, daljinsko grejanje) navedenim u zahtevu korisnika kome je Rešenjem gradonačelnika utvrđeno pravo na subvenciju u vidu energetskog vaučera.

Pravo na subvenciju u vidu energetskih vaučera i učešće na Javnom pozivu ima podnosilac prijave za domaćinstvo sa teritorije grada Zrenjanina koje mora ispunjavati sledeće uslove:

1. da ima prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina minimum šest (6) meseci od dana podnošenja zahteva;
2. da ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi iznos od 25.000 dinara;
3. da lica, odnosno domaćinstva nisu u 2023. godini za nabavku ogreva ostvarila pravo na jednokratnu novčanu pomoć od strane Centra za socijalni rad Zrenjanina ili su ostvarili pravo po osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu ili im je po drugom osnovu iz sredstava grada Zrenjanina subvencionisano plaćanje računa za utrošenu električnu ili toplotnu energiju kod privrednog subjekta;
4. Ukoliko se za grejanje koriste dva ili više različitih energenata, podnosilac zahteva može da ostvari pravo na subvenciju samo za jednu vrstu energenta predviđenog javnim pozivom.

Podsetimo, Vlada Republike Srbije usvojila je oktobra ove godine izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koje će većem broju građana omogućiti popust za električnu energiju, gas ili grejanje.

Penzioneri koji imaju ugovor o snabdevanju električnom energijom na svoje ime, a čija penzija ne prelazi 21.766,26 dinara, imaće pravo na dodatno umanjenje računa u iznosu od 1.000 dinara tokom grejne sezone.

Izmenama Uredbe pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje imaće i domaćinstva čiji su članovi ostvarili pravo na uvećanu novčanu pomoć, a omogućeno je i da se pravo na umanjenje računa stiče po službenoj dužnosti, što će biti omogućeno kroz razmenu podataka između nadležnih institucija i snabdevača.

Na taj način biće značajno uvećan broj domaćinstava obuhvaćenih olakšicama.

Obrazac prijave sa prilozima za Javni poziv i ostala prateća dokumentacija vezana za apliciranje dostupni su na zvaničnom internet prezentaciji grada Zrenjanina (www.zrenajnin.rs) – E-uprava – Oglasi i konkursi.

Prijava se podnosi na sledećoj adresi:

Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljene za društvene delatnosti, Odsek za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje (Kancelarija 8), Trg slobode broj 10, Zrenjanin.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.