Kontrolisanje tačnosti manometara na benzinskim pumpama

Ispravan pritisak u gumama je izuzetno važan kod svakog automobila, prenosi sajt polovni automobili.

Podeli
Foto: Goodyear
Foto: Goodyear

Pritisak utiče na:

 • potrošnju goriva
 • kočenje
 • ubrzano i nepravilno habanje guma
 • ubrzavanje
 • ponašanje u krivinama, naročito pri oštrijem skretanju i pri višim brzinama
 • itd.

O tome smo detaljno pisali u tekstu: Zašto je toliko važan pritisak u gumama Da li benzinske pumpe moraju da imaju manometre i kompresore za naduvavanje guma?

Ne moraju.

Međutim, ako ih imaju, onda manometri na njima moraju da budu baždareni – overeni od strane ovlašćene laboratorije. Da li manometri kod vulkanizera moraju da se overavaju?

Ne, manometri kod vulkanizera ne moraju da se overavaju. To ne znači da vulkanizeri ne mogu samoinicijativno da pozovu ovlašćenu laboratoriju da im proveri tačnost manometra i da potvrdu da je manometar tačan, odnosno praktično da ga overe. Manometri moraju da se overavaju jednom godišnje

Pravilnikom o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli propisano je da vremenski interval periodičnog overavanja manometara za merenje pritiska u pneumaticima iznosi jednu godinu.

Inače, manometre proveravaju i overavaju (stavljaju žig) ovlašćena tela (laboratorije/firme, kao npr. Centar za motorna vozila AMSS) koja su dobila odobrenje od Direkcije za mere i dragocene metale.

Međutim, ta tela, tj. laboratorije ili firme idu da proveravaju manometre samo kad ih pozovu sa benzinske pumpe – ne mogu da idu da ih proveravaju samoinicijativno, bez poziva.

„Direkcija za mere i dragocene metale“ između ostalog vrši proveru da li su manometri na pumpama overeni. Kako da znam da je manometar overen?

Overen manometar na sebi mora da ima žig, tj. nalepnicu kvadratnog oblika – ona je podeljena u četiri manja kvadrata, pri čemu svaki predstavlja po jedan kvartal u godini, a godina je napisana u sredini.

Kvartali su obeleženi rimskim brojevima, a nalepnica (tj. žig) je važeća do kvartala koji umesto rimskog broja ima kružić. Kada overa (žig) prestaje da važi?

Žig (overa) prestaje da važi ako je:

 • istekao rok na koji je manometar overen
 • na manometru izvršena prepravka, odnosno popravka koja može uticati na njegove metrološke karakteristike
 • manometar oštećen na takav način da je mogao da izgubi neko svojstvo bitno za overavanje
 • žig uništen, uklonjen ili na bilo koji drugi način oštećen
 • manometar promenom mesta ugradnje izgubio svoje metrološke karakteristike

Manometar čiji je žig, odnosno uverenje o overavanju, prestao da važi ne sme se upotrebljavati. Ko vrši kontrolu da li su manometri na pumpama overeni (žigosani)?

Nadzor nad manometrima vrši „Direkcija za mere i dragocene metale“, u skladu sa odredbama Zakona o metrologiji, Zakona o inspekcijskom nadzoru i planovima nadzora, a u zavisnosti od procene rizika.

Pitali smo kakvi su bili rezultati kontrole u 2019. godini i dobili sledeći odgovor:

„U 2019. godini ovlašćena tela overila su 2.485 manometara, dok je zbog nedovoljnog nivoa tačnosti odbijeno, odnosno, žig nije dobilo 23 manometara. Od navedenog broja, 826 manometara overeno je na benzinskim pumpama, a odbijeno je overavanje 19 manometara.

Napominjemo i da je Direkcija za mere i dragocene metale u 2019. obavila meterološki nadzor nad ukupno 179 manometara u upotrebi, a da je kod 6 pronađena neusaglašenost.“ Kome vozači mogu da se obrate ukoliko posumnjaju da manometar nije ispravan, primete da nije overen (nema žig) ili je rok overe istekao?

Vozači koji posumnjaju u ispravnost manometra ili primete da manometar nije propisno žigosan mogu da se obrate Direkciji za mere i dragocene metale na mejl office@dmdm.rs

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 63 idi na stranu