Zaposleni u "Putevima Srbije" blokirao saobraćaj

Zaposleni u "Putevima Srbije" blokirao je danas saobraćaj sa demonstrantima.