Prepreke na parking mestima u Beogradu

Sigurno ste bar jednom u Beogradu tražili parking duže od 20 minuta i onda naišli na neku prepreku koju niste mogli da sklonite.