Postupak protiv Kecmanovića

Parnični postupak protiv porodice Kecmanović nastavljen je u Višem sudu u Beogradu potresnim svedočenjem porodica ubijene dece.