Otkriveno preko 200 laboratorija za uzgoj marihuane

U Srbiji je u poslednjih deset godina otkriveno preko 200 laboratorija za marihuanu, a zabrinjava sve rasprostranjenija praksa uzgoja u kućnim uslovima.