Ministarka Vujović obišla transfer stanicu sa reciklažnim dvorištem