Grad Zrenjanin i voda

Od 2004. godine u Zrenjaninu je aktivna zabrana korišćenja vode za piće i kuvanje. Od 2015. godine, u tom gradu postoji Fabrika vode koja je trebalo da lokalnom komunalnom preduzeću isporuči prečišćenju ispravnu vodu za konzumiranje, ali to se do danas nije desilo.