Gašenje požara u Novoj Varoši

Veliki šumski požari osim Zlatibora zahvatili su i Novu Varoš.