Dva kineska tržna centra izgorela u 4 meseca – šta je uzrok?

Električne instalacije su uglavnom uzrok velikiih požara u lokalima i stanovima. Tek kada vatrogasci iseku metalni krov i završe sa dogašavanjem požara, sledi uviđaj kojim će moći da se utvrdi pravi uzrok nesreće u kineskom centru u Obrenovcu. Ovo je drugi veliki požar u kineskim robnim kućama na teritoriji
Beograda u razmaku od samo četiri meseca. Da li su ovakve nesreće rezultat neodgovornog ponašanja pojedinaca u takvim objektima?