Crkva Svetog proroka Ilije u Godoviku u veoma lošem stanju

Zbog nezavidnog terena na kom je izgrađena polovinom 19. veka, njeni temelji tonu. Prošarana je brojnim pukotinama, a meštani se ponekad plaše da će se svetinja srušiti pred njihovim očima.