S kolena na koleno: Jedan "Jugo", a tri generacije

Auto je kupljen nov 1991. i već 32 godine je u upotrebi.