TV program / Program preko interneta
06:00 Crtani filmovi B92
08:00 Nakit TV
09:00 Mađioničar (R)
09:15 Top Šop
09:30 Crtani filmovi
12:30 Top šop
12:45 Mađioničar
13:15 Galileo B92 (R)
14:15 Top Šop
14:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Vesele sedamdesete (R)
15:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Prijatelji
15:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Prijatelji
16:00 Vesti
17:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Kriza
17:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dve devojke bez love
18:00 Galileo
18:45 TV Čorba
19:15 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Lud zbunjen normalan
20:00 Vesti
20:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Vesele sedamdesete
21:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Film Film: U krevetu sa drugima
23:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina TV Čorba (R)
23:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Lud zbunjen normalan (R)
00:15 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Vampirski dnevnici
01:15 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Prijatelji (R)
01:45 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Prijatelji (R)
02:15 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Film Film: U krevetu sa drugima (R)
04:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Vampirski dnevnici (R)
05:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Vice na B92